[Tỷ giá] đô la úc hôm nay 03/06/2023 mới nhất

Xuất Xứ Úc cập nhật tỷ giá đô la úc (AUD) sang Việt nam đồng (VNĐ), USD và các đồng tiền ngoại
hối khác ( update thời gian thực).

Tỷ giá đô la úc ngày hôm nay 03/06/2023

Bạn có thể tùy chỉnh để xem Tỉ giá hối đoái hiện thời của đồng AUD.

Các thông tin thêm về Tỷ Giá Đô Úc trên Xuất Xứ Úc

Hôm nay Ngân hàng  mua Đô la Úc (AUD)
giá cao nhất là VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng
với VNĐ một AUD.


{{v01}}
{{v11}} {{v12}} {{v12}}
{{v21}} {{v22}} {{v22}}
{{v31}} {{v32}} {{v32}}

Loading …
Failed to load data.
<<Xem thêm NH khác >>

  • * Mũi tên màu xanh thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
  • * Mũi tên màu đỏ thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

Biểu đồ tỷ giá đô úc 30 ngày qua:

Đô la úc (AUD) là gì?

Tỷ giá đô la úc đại diện cho điều gì?