Paxlovid yếu hơn so với các biến thể COVID-19 hiện tại

Ngày 22 tháng 9 năm 2023 — Một nghiên cứu thực tế được công bố [...]

‘Kính bia’ là chuyện hoang đường, nhưng sức hấp dẫn của rượu là có thật và đầy rủi ro

Ngày 22 tháng 9 năm 2023 — Con người chúng ta có mối quan hệ [...]

Rối loạn tiền kinh nguyệt có thể là dấu hiệu báo trước của thời kỳ mãn kinh sớm

Ngày 21 tháng 9 năm 2023 – Một nghiên cứu mới cho thấy những phụ [...]

Nghiên cứu cho biết ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực để cải thiện sức khỏe tâm thần

Ngày 21 tháng 9 năm 2023 – Một nghiên cứu mới cho thấy rằng việc [...]

Khi các ca bệnh giang mai ở Hoa Kỳ gia tăng, những người ở tâm chấn tranh giành

Ngày 21 tháng 9 năm 2023 – Đó chỉ là một cuộc kiểm tra sức [...]