Viên uống vitamin tổng hợp và lợi khuẩn Nature’s Way Multi + Probiotic 120 viên

Nature’s Way Multi + Probiotic kết hợp tất cả các lợi ích của Vitamin tổng hợp hàng ngày với lợi ích của Probiotic để tăng thêm lợi ích duy trì sức khỏe tiêu hóa & miễn dịch – tất cả trong một viên nang tiện lợi!