Viên uống siêu dầu cá Bioglan Super Fish Oil 2000mg 200 viên

Viên uống siêu dầu cá Bioglan Super Fish Oil 2000mg 200 viên có hàm lượng gấp đôi Omega-3 của dầu cá 1000 mg thông thường trong cùng một viên nang.

Kích thước của viên nang dầu cá Bioglan 2000 mg chỉ bằng một nửa so với 1 số loại dâu cá khác với cùng lượng Omega-3!
* Gấp hai lần sức mạnh của 1000mg viên nang cá thông thường