Viên nhai bổ sung canxi không đường cho người lớn Nature’s Way 65 viên

Nature’s Way dành cho người lớn Vita Gummies Canxi + Vitamin D là một công thức kết hợp độ bền cao được thiết kế để cung cấp một giải pháp tiện lợi để đáp ứng nhu cầu canxi và Vitamin D hàng ngày. Chỉ cần 3 gummies sẽ cung cấp 60% lượng canxi được khuyến nghị (RDI) cho người trưởng thành * và 1000IU Vitamin D.