Cân bằng đường trong máu Sugar Balance Plus Healthy Care 90 Viên

369,000

Cân bằng đường trong máu healthy Care Sugar Balance Plus 90 Viên là công thức dựa trên Chromium.

Kết hợp với Kẽm, Magiê và B-Vitamines, cân bằng đường lành mạnh cộng với đường được sản xuất để cải thiện sự trao đổi chất đường và carbohydrate, và hỗ trợ sản xuất năng lượng.