Sữa A2 Platinum Số 2 dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng.

920,000

Sữa A2 Platinum Số 2

  • Sữa A2 Platinum Số 2 được dựa trên sự pha trộn của đạm váng sữa và casein từ sữa bò.  Protein Beta-casein được bảo đảm là chỉ có dạng A2 tự nhiên, không phải A1.
  • Sữa công thức số 2 đã được tạo ra để phù hợp với trẻ sơ sinh; cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển.