Dầu cá không mùi viên nhỏ Odourless Fish Oil Mini Caps

489,000735,000

Dầu cá không mùi viên nhỏ Odourless Fish Oil Mini Caps

  • Không có mùi tanh của cá
  • Cung cấp đủ lượng omega3 hàng ngày
  • Viên nhỏ dễ uống