Nhau thai cừu Healthy Care Sheep Placenta 5000mg 100 viên

580,000

Nhau thai cừu Healthy Care Sheep Placenta 5000mg 100 viên

Xuất xứ:            Úc

Hãng sản xuất: Healthy Care.