Keo ong Healthy Care Propolis 2000mg 200 Capsules

530,000

Keo ong Healthy Care Propolis là một chất hữu cơ tinh khiết, được thu thập bởi ong; từ lá nụ và vỏ của một số cây phổ biến. Con ong Bees sử dụng chất này như là một bảo vệ chống lại vi sinh vật; và để vá lỗ hoặc vết nứt trong tổ ong. Nó là một vật liệu nhựa dính giống như nhựa 50-55% và balsam, 30% wax và 10% phấn hoa.