Collagen dạng bột Nature’s Way Beauty Powder 120g

Collagen dạng bột Nature’s Way Beauty Powder 120g hoạt tính sinh học collagen cung cấp một cách dễ dàng và thuận tiện để có được sự bùng nổ của collagen, và giúp nuôi dưỡng và hỗ trợ sự xuất hiện của làn da cho sức khỏe và sức sống.