Sản phẩm Úc

Thông tin hữu ích

Chứng Chỉ Của Úc

Sản phẩm nước Úc

AUSTRALIAN MADE AND OWNED

Sản phẩm xuất xứ Úc được thành lập bởi công ty Úc và sản xuất ngay tại Úc

CGMP

CGMP

Quy trình sản xuất tuân theo quy định của PIC/s về Sản Xuất Hàng Hóa Sức Khỏe

afic

AFIC

Quy trình đóng gói sản phẩm tuân theo quy định của PIC/s về Sản Xuất Hàng Hóa Sức Khỏe

sgs

SGS

Công ty hàng đầu thế giới về kiểm tra chất lượng sản phẩm thông qua phân tích thành phần sản phẩm

COMPASS

Compass

Phát hiện rủi ro nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dựa trên các tiêu chí: Sinh Học, Hóa Học, Vật Lí, Dị Ứng, Chất Lượng, và Luật Định

Chứng nhận organic Úc

Australian Certified Organic

Chứng chỉ ACO đảm bảo doanh nghiệp sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt về tiêu chuẩn hàng hóa, nguồn gốc sản phẩm

vecci

The Victorian Employers' Chamber of Commerce and Industry

Chứng chỉ cho phép sản phẩm Úc được lưu hành trên toàn nước Úc và xuất khẩu sang nước khác

Cảm nhận khách hàng về Xuất Xứ Úc